Категории

lipovon,липовон, липовон цена, lipovon cena, lipovon bulgaria, липовон българия

Виртуален Офис Еконт

Общи правила:

Моля запознайте се с условията за ползване на електронен магазин http://www.lipovon-bulgaria.com/ и ги спазвайте. При положение, че използвате услугите, предлагани от този уеб сайт, се счита че сте приели описаните по-долу условия.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ


Lipovon-bulgaria.com е уеб сайт за електронна търговия. В него са публикувани стоки, които се предлагат за закупуване от крайни потребители и търговци на дребно. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин! Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация да извършват злоумишлени действия в това число неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.


ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Електронният магазин - Lipovon-bulgaria.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др., предизвикани в резултат на употреба или не на сайта, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждения спрямо Top4eta.com или материали от него от ваша страна доведе до възникване на вреди, за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване, или информация. Вие поемате изцяло отговорността и всички разходи свързани с отстраняване на нанесените вреди.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ

Lipovon-bulgaria.com има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта, без за това да се дължи предварително известяване.
Top4eta.com има право да прави намаления на цените.
lipovon-bulgaria.com има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. има право да прави намаления на цените.
Lipovon-bulgaria.com има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.има право да прави намаления на цените.
Lipovon-bulgaria.com има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка.


Количка  

Няма продукти

Доставка 0,00 лв
Общо 0,00 лв

Поръчай